New Zealand fabric Flag Travel and Transport Concept

Praca w Nowej Zelandii

 

Chcesz pracować w Nowej Zelandii, ale nie wiesz jak zacząć szukać pracy oraz jak wygląda proces wizowy? Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Zanim wyjedziesz

Przed wyjazdem warto rozejrzeć się po ofertach pracy, przygotować bardzo dobre CV oraz list motywacyjny i rozesłać je do potencjalnych pracodawców. Jeśli np. na 10 wysłanych ofert nie dostaniemy żadnej zwrotki, trzeba się poważnie zastanowić, czy warto inwestować w wyjazd, jeśli nasze stanowisko nie jest tak bardzo pracodawcom potrzebne. W przypadku, gdy otrzymamy kilka odpowiedzi warto dowiedzieć się jak wygląda proces rekrutacji, ponieważ wielu z pracodawców chce się spotkać na miejscu w siedzibie firmy. Jeśli nie uda nam się znaleźć pracy online możemy zrezygnować albo pojechać do Nowej Zelandii na wizie turystycznej, szukać pracy na miejscu i wtedy ubiegać się o wizę pracowniczą.

Thumbs Up New Zealand

Wiza pracownicza – proces

Podstawą wydania wizy pracowniczej jest podpisany kontrakt z pracodawcą, którego kopię należy załączyć do aplikacji. Jeżeli nasz zawód jest na liście poszukiwanych pracowników w Nowej Zelandii mamy 50% procesu za sobą, w innym wypadku proces będzie dłuższy i żmudniejszy. Niestety często też kończący się fiaskiem. Jeśli nasz zawód jest pożądany przechodzimy do procesu wizowego, do którego potrzebować będziemy kompletu dokumentów, w tym m.in. przetłumaczone na język angielski:

– badania lekarskie, nie starsze niż 3 miesiące

– zaświadczenie o niekaralności, nie starsze niż 6 miesięcy

– wszystkie dowody na kwalifikacje w danym zawodzie, w tym dyplomy, szkolenia, itd.

–  paszport (oryginał!)

Wypełnione  formularze zanosimy do najbliższego biura immigration, skąd zostają wysłane do stolicy. Ich rozpatrywanie może potrwać nawet kilkadziesiąt dni, ale jeśli się uda zostaną odesłane do rąk własnych, a my możemy rozpocząć pracę, ale uwaga! Tylko u tego pracodawcy u którego ubiegaliśmy się o wizę. Jeśli będziemy chcieli zmienić pracę musimy przejść proces wizowy od początku.

No Comments

Leave a Comment